Tạo mô tả video YouTube.

Trình tạo mô tả để sử dụng cho video YouTube, tăng lượt truy cập một cách thông minh.

Giới thiệu về Video

Giải thích chi tiết về nội dung video, bao gồm các từ khóa quan trọng.

Dấu thời gian

Bảng phân tích các phần chính trong video của bạn theo thời gian. Tương tự như Mục lục Tốt nhất chúng cũng phải là liên kết đến phần thời gian cụ thể của video.

Giới thiệu về kênh

Giải thích ngắn gọn loại nội dung bạn xuất bản trên kênh của mình.

Video / Danh sách phát được Đề xuất khác
Giới thiệu về Sản phẩm & Công ty của chúng tôi
Website của chúng tôi
Liên hệ & Xã hội

Mô tả nào để sử dụng cho video YouTube và tăng lượt truy cập?

Có nhiều cách để mô tả video, chẳng hạn như loại video, chủ đề và các từ mô tả khác. Một số ví dụ về các từ mô tả là: hài hước, thú vị, tình cảm, v.v. Cách tốt nhất để mô tả video là sử dụng các từ thu hút người xem và khiến họ muốn xem video.
Một cách để tăng số lượt xem trên video là sử dụng tiêu đề hấp dẫn.

Tiêu đề nên đơn giản, nhưng cũng đáng nhớ. Một tiêu đề hay sẽ khiến người xem muốn nhấp vào video và xem nó. Một cách khác để tăng số lượt xem trên video là có một mô tả xuất sắc. Mô tả phải cho người xem biết video nói về điều gì mà không chỉ cần lặp lại tiêu đề.


fabio chito

Webmaster Freelance

Quando chiudi una porta nella tua vita e rinunci a un progetto, potresti perdere il successo di pochi centimetri. Lo stesso si può dire per qualsiasi sconfitta o fallimento. Le persone di successo vanno avanti quando sono vicine al fallimento.