Tính toán số liệu thống kê của một video hoặc kênh Youtube

Tính toán số liệu thống kê của một video hoặc kênh Youtube. Biết Thống kê luôn hữu ích cho các dự án của chúng tôi.

Tại sao số liệu thống kê về video trên YouTube lại hữu ích?

Khi phân tích video, đó là vì chúng cung cấp nhiều thông tin có giá trị về video. Một trong những thông tin quan trọng nhất được cung cấp bởi số liệu thống kê là số lượt xem, là số lần video đã được mọi người xem. Đếm lượt xem là một công cụ quan trọng để phân tích video vì nó có thể giúp xác định xem video đó có thành công về mặt thu hút khán giả hay không.

Một thông tin quan trọng khác được cung cấp bởi số liệu thống kê là xếp hạng trung bình, là xếp hạng trung bình mà mọi người đã gán cho video. Xếp hạng trung bình là một công cụ quan trọng để xác định xem video có được khán giả đón nhận hay không.


fabio chito

Webmaster Freelance

Quando chiudi una porta nella tua vita e rinunci a un progetto, potresti perdere il successo di pochi centimetri. Lo stesso si può dire per qualsiasi sconfitta o fallimento. Le persone di successo vanno avanti quando sono vicine al fallimento.