Whois, Tìm kiếm dữ liệu cần thiết của tên miền.

Sử dụng dịch vụ WHOIS, bạn có thể tìm ra ai đã đăng ký một miền cụ thể. Điều này cho phép bạn tìm ra ai sở hữu tên miền mà bạn quan tâm.

Whois, Tìm kiếm dữ liệu cần thiết của tên miền.Dữ liệu Whois có thể giúp bạn tìm ra những tên miền đang được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp.

Truy vấn cơ sở dữ liệu WHOIS là một cách hiệu quả để xác định ngay chủ sở hữu của một tên miền mà bạn có thể muốn khôi phục. Việc đăng ký một tên miền trông giống một tên miền nổi tiếng hoặc chứa nhãn hiệu của một công ty nổi tiếng là rất phổ biến. Trên thực tế, những đăng ký này có thể chuyển hướng lưu lượng truy cập và người dùng đến các trang web cạnh tranh hoặc hàng giả gây bất lợi cho chủ sở hữu hợp pháp của thương hiệu, nhãn hiệu hoặc tên công ty đó. Register.it giúp bạn khôi phục miền quan tâm bằng cách đàm phán chuyển nhượng tên liên quan và, nếu cần, tận dụng sự hỗ trợ của các chuyên gia pháp lý.

Hệ thống Whois được tạo ra như một phương pháp mà quản trị viên hệ thống có thể sử dụng để tra cứu thông tin liên hệ của quản trị viên các địa chỉ IP hoặc tên miền khác (gần giống như danh bạ điện thoại). Việc sử dụng dữ liệu được trả về từ các câu trả lời truy vấn đã phát triển từ nguồn gốc của nó theo các thuật ngữ gây hấn và độc hại (chẳng hạn như gửi thư rác hàng loạt của công ty hoặc sử dụng dữ liệu để thực hiện các cuộc tấn công).

Các máy chủ WHOIS của thế kỷ 20 rất linh hoạt, cho phép tra cứu ngẫu nhiên. Tra cứu WHOIS cho họ của một người sẽ trả về tất cả những người có tên đó. Một truy vấn với một từ khóa nhất định sẽ trả về tất cả các miền đã đăng ký có chứa từ khóa đó. Truy vấn cho một địa chỉ liên hệ quản trị nhất định sẽ trả về tất cả các miền được liên kết với quản trị viên. Với sự ra đời của Internet được thương mại hóa, nhiều công ty đăng ký và những kẻ gửi thư rác vô đạo đức, loại tìm kiếm dễ dãi này không còn khả dụng nữa.

Whois, Tìm kiếm dữ liệu cần thiết của tên miền.Dữ liệu whois có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về thói quen đăng ký của các miền cụ thể.

Bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu của nhà đăng ký có liên quan thông qua giao thức Whois để hiểu thông tin công khai của tên miền đã đăng ký. Các truy vấn có thể được thực hiện trên dòng lệnh hoặc thông qua công cụ web do cơ quan đăng ký cung cấp cho một tiện ích mở rộng cụ thể. Do đó, các công cụ được sử dụng có thể thay đổi tùy theo sự mở rộng của lĩnh vực nghiên cứu.

Khi tìm kiếm miền Whois, bạn sẽ nhận được một danh sách hiển thị nhiều loại thông tin khác nhau cho phép bạn liên hệ với một tổ chức vì mục đích kinh doanh hoặc thậm chí vì mục đích chiến lược. Tìm kiếm tên miền whois có thể hữu ích trong nhiều trường hợp, từ vi phạm bản quyền đến phân tích SWOT đơn giản để nghiên cứu tính khả thi của một dự án mới.

Whois là một công cụ cho phép bạn kiểm tra xem một tên miền có sẵn hay không, nếu nó đã được sử dụng, tìm hiểu dữ liệu đăng ký của người đăng ký là gì và kiểm tra các thông tin khác về tên miền, chẳng hạn như ngày đăng ký và ngày hết hạn.


fabio chito

Webmaster Freelance

Quando chiudi una porta nella tua vita e rinunci a un progetto, potresti perdere il successo di pochi centimetri. Lo stesso si può dire per qualsiasi sconfitta o fallimento. Le persone di successo vanno avanti quando sono vicine al fallimento.