Trình tạo Robots.txt cho trang web.

Tạo tệp robots.txt của bạn nhanh chóng và dễ dàng. Mặc định - Tất cả các bot, sơ đồ trang web, rô bốt tìm kiếm được phép hoặc không được phép và các chức năng khác.

Để trống nếu bạn không có.
Google
Google Image
Google Mobile
MSN Search
Yahoo
Yahoo MM
Yahoo Blogs
Ask/Teoma
GigaBlast
DMOZ Checker
Nutch
Alexa/Wayback
Baidu
Naver
MSN PicSearch
Đường dẫn liên quan đến gốc và phải chứa dấu gạch chéo "/".

Trình tạo Robots.txt cho trang web.Tại sao phải tạo tệp txt rô bốt cho trang web của bạn?

Trong số tất cả sự chú ý bạn phải dành cho trang web của mình, có một sự chú ý dành riêng cho robots.txt, là yếu tố quyết định trong cấu trúc công việc của bạn. Bởi vì họ thường mời bạn tùy cơ ứng biến và tự tạo một trang web. Nhưng vẫn còn nhiều bước để biết. Trên tất cả, anh ấy đã tránh được những rắc rối. Hoặc có thể đó là việc tận dụng tối đa những gì bạn có. Đây là bước chúng ta đã trình bày trong tệp .htaccess, hôm nay tôi muốn tiếp tục với robots.txt. Một tài nguyên có thể đe dọa những người không biết về chủ đề này, nhưng lại rõ ràng đối với các quản trị viên web: nó dùng để làm gì? Làm thế nào nó nên trình bày chính nó? Từng bước một.

Xin chào, Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ phải hỏi xem liệu có bắt buộc phải có tệp robots.txt hay không. Bởi vì ngay cả khi bạn không phải chặn bất cứ thứ gì, tệp này có thể được sử dụng để thúc giục trình thu thập thông tin thực hiện công việc của nó - quét mọi thứ. Vì vậy, tôi vẫn sẽ nói là đưa ra hướng đi đúng đắn cho các công cụ tìm kiếm.

Trong ngắn hạn, bạn có thể làm bất cứ điều gì ở đây. Đối với nhu cầu sử dụng trình tạo robots.txt, bạn có thể sử dụng strumenti.fabiochito.it/vi/robots-txt-generator này. Lời khuyên của tôi cũng rất đơn giản: xác định tài liệu của bạn với quản trị viên web. Sau đó tải nó lên thư mục gốc của trang web và cho công cụ tìm kiếm biết cách tiến hành.

Mục đích của robots txt là gì?

"Tệp robots.txt là một tệp văn bản đơn giản được đặt trong thư mục gốc của trang web của bạn, nói chính xác là nó được sử dụng để giao tiếp với các công cụ tìm kiếm. Tệp này chứa một số thông tin để cải thiện việc thu thập thông tin và đọc của trình thu thập thông tin".

Nhưng ứng dụng cụ thể của công cụ này là gì? Ví dụ: bằng cách để lại các hướng dẫn trong robots.txt, bạn có thể khuyên các spider (không nhất thiết là tất cả, có thể chỉ là Google) không đi vào một thư mục nhất định. Hoặc không lập chỉ mục trang. Bạn có cần một ví dụ rõ ràng về robots.txt không? Tuyệt vời, hãy đọc đoạn tiếp theo.

robots.txt là một tệp chứa các lệnh cho các công cụ tìm kiếm biết chúng có thể thu thập thông tin những phần nào trên trang web của chúng tôi và những phần nào chúng không nên thu thập thông tin. Kỹ năng của một nhà tư vấn SEO nằm trong việc biên dịch tệp này để trình thu thập thông tin có thể truy cập nội dung quan trọng của trang web bằng cách hạn chế việc thu thập thông tin nội dung nhỏ.


fabio chito

Webmaster Freelance

Quando chiudi una porta nella tua vita e rinunci a un progetto, potresti perdere il successo di pochi centimetri. Lo stesso si può dire per qualsiasi sconfitta o fallimento. Le persone di successo vanno avanti quando sono vicine al fallimento.