Trình tạo thẻ meta trực tuyến. Công cụ Seo.

Trình tạo thẻ meta. Với công cụ này, có thể tạo trực tuyến các thẻ meta mà bạn muốn chèn vào bên trong tài liệu HTML.

Trình tạo thẻ meta trực tuyến. Công cụ Seo.Thẻ meta có thể được sử dụng để cải thiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Tab Meta Keywords cung cấp cho quản trị viên web khả năng xác định từ khóa cho các dự án nghiên cứu. Nhờ thông tin được nhập, người dùng tìm kiếm từ khóa tương ứng trong cơ sở dữ liệu của công cụ tìm kiếm sẽ được hiển thị các trang HTML trình bày các từ khóa có liên quan trong thẻ từ khóa meta. Đây từng là một trong những thẻ meta SEO quan trọng nhất, vì các công cụ tìm kiếm ban đầu đã sử dụng thuộc tính này làm tính năng chính để xếp hạng kết quả tìm kiếm. Ngày nay, Google không tính đến các yếu tố tổng hợp do khả năng thao túng rất lớn trong việc tính toán các yếu tố xếp hạng. Bing và các công cụ tìm kiếm lớn khác cũng đặt tầm quan trọng rất hạn chế đối với các từ khóa thẻ meta. Do đó, các thẻ meta này không liên quan đến việc tối ưu hóa SEO của trang web.

Như đã đề cập ở trên, thẻ meta cung cấp cho công cụ tìm kiếm và khách truy cập trang web thông tin chi tiết hơn về trang web của bạn. Nó có thể được tối ưu hóa để làm nổi bật các yếu tố quan trọng nhất trong nội dung của bạn và làm cho trang web của bạn nổi bật trong kết quả tìm kiếm.


fabio chito

Webmaster Freelance

Quando chiudi una porta nella tua vita e rinunci a un progetto, potresti perdere il successo di pochi centimetri. Lo stesso si può dire per qualsiasi sconfitta o fallimento. Le persone di successo vanno avanti quando sono vicine al fallimento.