Kiểm tra thẩm quyền của một tên miền.

Moz đã tạo điểm xếp hạng công cụ tìm kiếm của Cơ quan quản lý tên miền.

Điểm xếp hạng của Cơ quan quản lý tên miền.

Ước tính khả năng xếp hạng của một trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm Google hoặc SERPs.
Cơ quan quản lý miền của trang web nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Cơ quan quản lý miền của trang web càng cao thì các đánh giá về trang web đó sẽ càng tích cực.

Moz xem xét hơn 40 yếu tố khi tính toán thẩm quyền tên miền của trang web. Chúng bao gồm gốc của tên miền chính và số lượng liên kết trong nước.
Có thể đạt được thẩm quyền tên miền cao hơn bằng cách thêm các liên kết gửi đến chất lượng cao vào các trang web, chẳng hạn như Wikipedia.
Các trang web mới có ít liên kết trong nước thường có Cơ quan quản lý tên miền là 1.

Thang đo thẩm quyền miền của Moz là logarit, có nghĩa là thẩm quyền miền cao hơn sẽ khó đạt được hơn.
Tăng thẩm quyền của một tên miền nhất định từ 70 lên 80 khó hơn tăng thẩm quyền của một tên miền từ 20 lên 30.

Moz giữ điểm Cơ quan miền ở mức 100 vì họ coi bất kỳ trang web nào có điểm Cơ quan miền trên 100 là có thẩm quyền nhất. Họ hạ thấp thẩm quyền tên miền của các trang web khác để làm cho điểm của họ dễ nhận biết hơn. Điều này có nghĩa là các trang web có Cơ quan quản lý tên miền cao nhất được coi là có thẩm quyền nhất.


fabio chito

Webmaster Freelance

Quando chiudi una porta nella tua vita e rinunci a un progetto, potresti perdere il successo di pochi centimetri. Lo stesso si può dire per qualsiasi sconfitta o fallimento. Le persone di successo vanno avanti quando sono vicine al fallimento.