Kiểm tra tuổi của một tên miền.

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm trang web của bạn là tuổi của tên miền.

Công cụ này rất cần thiết nếu bạn đang mua một miền hiện có.

Chúng tôi khuyên bạn nên mua tên miền ít nhất 5 năm tuổi. Sử dụng công cụ này khi bạn muốn biết thêm về đối thủ cạnh tranh của mình. Nếu đối thủ của bạn có tên miền cũ hơn, họ có thể có lợi thế xếp hạng.

Nếu bạn muốn tăng vị trí của trang web của mình, liên kết ngược từ một miền cũ gần như chắc chắn sẽ mang lại cho bạn nhiều thứ hạng hơn so với một miền mới được đăng ký. Nếu bạn đã sẵn sàng mua backlinks, đừng quên kiểm tra thẩm quyền tên miền của trang web.


fabio chito

Webmaster Freelance

Quando chiudi una porta nella tua vita e rinunci a un progetto, potresti perdere il successo di pochi centimetri. Lo stesso si può dire per qualsiasi sconfitta o fallimento. Le persone di successo vanno avanti quando sono vicine al fallimento.